A nyugdíjalapképzés lényege, hogy aktív életünkben olyan pénzalapot hozzunk létre, amely biztosítja az időskori megélhetést. Az állam ezt a célt az adott évben erre a célra szánt összeg 20 százalékának megfelelő adójóváírással támogatja – évente akár 280.000 forinttal.

Nyugdíjalapot képezni nemcsak célszerűnek, hanem szükségszerűnek (kötelezőnek) is mondhatunk. A kérdés csupán a megfelelő és érthető pénzügyi terv elkészítése, amely a végrehajtást teljesen leegyszerűsítheti.

Kalkulátorunk ebben segítheti Önt.

Vagy egy elképzelt éves megtakarítási összeg alapján mutatja meg, hogy ez mire lehet elegendő 65 év felett (CÉLKALKULÁCIÓ), vagy egy elképzelt havi járadék igény alapján mutatja meg, hogy mekkora éves megtakarításra van szükség ehhez (STARTKALKULÁCIÓ).

Kérjük, hogy válassza ki a két lehetőség közül melyiket szeretné használni, majd adja meg a kért adatokat. Jó kalkulációt, jó tervezést!

CÉLKALKULÁCIÓ STARTKALKULÁCIÓ

Egy elképzelt éves megtakarítási összeg alapján mutatja meg, hogy ez mire lehet elegendő 65 év felett:

65 éves korig összegyűlt tőke: Ft

65 éves korig az adójóváírás hozammal együtt: Ft

65 éves kor után hány hónapon át lehetséges az elképzelt havi járadék összeg kifizetése: év, hónap A megtakarítás hozama az elképzelt havi járadékot folyamatosan (akár 100 éves koron túl is) elő tudja állítani. Próbálja ki, hogy nagyobb járadék esetében mi lesz a kalkuláció eredménye!

Egy elképzelt havi járadék igény alapján mutatja meg, hogy mekkora éves megtakarításra van szükség ehhez:

65 éves korig mekkora éves megtakarításra van szükség: Ft

65 éves korig ehhez mekkora adójóváírást lehet igénybe venni: Ft

ARANYSTANDARD2023

360 000 (+M) / év - aranystandard

A. 36 napon belül 2 = 360 000 - aranystandard

AA. 180 napon belül további 4 = 360 000 - aranystandard

AAA. 360 napon belül további 6 = 360 000 - aranystandard

SINUS. Az arany biztosítója, ahol minden sikeres ajánlás aranyat ér!

Küldetésünk: Mindenki rendelkezzen korszerű pénzügyi megoldásokkal.

GOLDDIGGERPROJECT©

Egy ma is aktuális cikk 2022. szeptember 5.-i dátummal: 

www.energycapitalpower.com

Biggest Gold Producing Countries in Africa (Afrika legnagyobb aranyat bányászó országai)

Számos afrikai ország kezdi növelni az aranykutatást és -bányászást, és 2022-ben öt ország élvezi Afrika legnagyobb aranybányászati pozícióját.

Ghána: 117,6 tonna

Jelenleg a vezető afrikai aranytermelő ország és a világon a hatodik Ghána, ahol az ország aranytermelése 2021-ben összesen 117,6 tonnát tett ki. Ez a nyugat-afrikai ország teljes ásványianyag-exportjának nagyjából 90%-át és teljes exportjának 49%-át teszi ki. Ghána a világ egyik legtermékenyebb aranyfelfedezési régiója, a Bibiani zóna több millió uncia aranylelőhelynek ad otthont.

Dél-Afrika: 100 tonna

A világ aranytermelésének 4,2%-át kitevő Dél-Afrika aranytermelése 2021 decemberében 100 tonnát jelentett. Az elmúlt években tapasztalt csökkenés ellenére, aminek következtében az ország 2006-ban elveszítette első helyét Kínával szemben, a dél-afrikai ország ad otthont összesen 86 aranybánya, köztük a világ legnagyobb aranykincse: a Witwatersrand-medence. Az országban található a világ legmélyebb mponengi aranybánya, valamint a déli mélységi aranybánya is, amely a készletek tekintetében a legnagyobb. Az ország csökkenő kitermelése ellenére Dél-Afrika a becslések szerint még mindig 6000 tonna aranyat tart fenn, ami a világ második legnagyobb tartalékbázisa, és a közelmúltban új kutatási kampányokat indítottak a termelés további növelése érdekében.

Szudán: 93 tonna

Míg Szudán ásványkészleteinek többsége továbbra is fejletlen, a kelet-afrikai ország bányászata hozzávetőleg 4%-kal járul hozzá a GDP-hez, és az arany az elsődleges hajtóerő. Az arany az országban elsősorban a Núba-hegység Eriab régiójában, valamint az Obaidiya, a Kék-Nílus és az Észak-Kurdufan régiókban található kvarcér-képződmény révén található, Szudán jelentős aranybányái között, köztük a Hassai aranybánya és a Block 14 külszíni bánya. projekt a Red Sea Hills sivatagban és a Núbiai sivatagban található.

Mali: 63,4 tonna

2021-ben az ország teljes exportjának 80%-át kitevő arany az ország legfontosabb exportcikke, amely GDP-jének közel 10%-át teszi ki. Az országban körülbelül 350 kézműves aranybányászati telephely található, ahol több mint kétmillió ember – az ország lakosságának több mint 10%-a – a bányászati ágazattól, mint elsődleges bevételi forrástól függ.

Burkina Faso: 45 tonna

Burkina Faso aranybányászati ágazata a régió egyik legdinamikusabb bányászati ágazatával, jelentős erőforrásokkal, köztük rézzel, cinkkel, mészkővel, mangánnal és foszfáttal rendelkezik, így az elmúlt évtizedben folyamatosan fejlődött. Burkina Faso mintegy 440 aranybányászati telephelye, amely az ország lakosságának nagy részének elsődleges bevételi forrása, több mint 430 000 ember foglalkoztatását eredményezte. Az ország legnagyobb aranybányái közé tartozik a Kalsaka, Youga, Karma, Mana, Yaramoko, Taparko-Boroum, Essakane és Inata aranybányák.

MEDDIG ÉLHET AZ EMBER?

Az idők során a hosszú életről számos legenda született, de a fejlett világban hiteles dokumentumokkal bizonyíthatóan 120 évnél hosszabban két ember élt: az 1986-ban elhunyt japán Shirechiyo Izumi (120 évet és 237 napot), valamint az 1997-ben meghalt francia Jeanne Louise Calment (122 évet és 164 napot). Ez az élethossz azonban még a világ szerencsésebb felén is kivételesnek számít, ahol az átlagos életesélyek ennél 4–5 évtizeddel rövidebbek.

Kivételesen izgalmas összeállítást fogunk itt megosztani ügyfeleinkkel annak érdekében, hogy minél kevesebb időt veszítsenek lehetséges életükből - egyszerűen, érthetően és reményeink szerint elgondolkodtatóan.

Minden napra egy fontos mondat.

1. Az emberek 99,98%-a nem éri meg a századik születésnapját.

2. A születési és a halotti kivonatok alapján dokumentált leghosszabb életet megélt ember a francia Jeanne Louise Calment volt (1875-1997), aki 122 évet és 164 napot élt.

3. Az Ószövetségben leírtak szerint Mózes (aki próféta volt és Isten szavát adta át az embereknek) pontosan 120 évet élt. Az első 40 évet Egyiptomban, a második 40 évet Midjánban Jitrónál, míg a harmadik 40 évet a sivatagban vándorolva a Szentföld felé.

4. A gazdagabb országokban élő emberek az életük vége felé gyakran egy évtizeden, sőt még hosszabb időn át szenvednek az egymást követő betegségektől. Az állapítható meg, hogy az emberek sokasága lassan és gyötrelmesen hal meg.

5. A valódi énje - gondtalanul megélhető élete - az embernek sajnos jóval korábban elvész, mint a halálának pillanata. Ha az életed még teljes élet, akkor bánj különös tisztelettel a sejtjeiddel, ha közelíteni akarod a 120 évet.

6. Az összes fajnak korlátozott erőforrások állnak rendelkezésre, úgy fejlődtek ki, hogy a meglévő energiáikat vagy szaporodásra, vagy életben maradásra fordítják, soha nem a kettőre együtt. Kivéve egy: ez a Homo sapiens.

7. Ahogy sok emberi sejt, az élesztőgomba sejtek is szinte kivétel nélkül két tevékenység valamelyikét igyekeznek végezni: táplálkozni próbálnak, vagy szaporodni. Éhesek, vagy fickósak.

8. Az egypetéjű ikrekről készült tanulmányok 10-25 százalék közé teszik a genetikai állománynak az élettertamra gyakorolt hatását. A sorsunk nem a DNS-ünkben van megírva.

9. A DNS (dezoxiribonuukleinsav) egy olyan összetett molekula, amely a genetikai információt tárolja magába, ez az örökítőanyag. A DNS szerkezete lehetővé teszi az információ stabil tárolását, pontos megkettőződését és az utódokba való átadását. Ez a pontos másolódás alapja. A DNS kémiai szerkezete magában rejti az evolúcióban fontos szerkezetváltozás lehetőségét is.

10. A DNS digitális, jól használható az információ tárolására és másolására. Újra meg újra tökéletes másolatot lehet készíteni róla, lényegében ugyanúgy, ahogy a számítógép memóriájában, vagy egy DVD-n tárolt adatokról.

11. A hosszabb élet eléréséhez tehát fel kell ismerni, hogy testünk elsődlegesen arra törekszik, hogy a bennünk lévő genetikai információ tökéletesen tovább adható legyen. Amennyiben a DNS sérül, eltörik, úgy az előbb leírt cél érdekében a sérült DNS szakasz kijavítása lesz az elsődleges cél.

12. A testünk (vagy a következő generáció testje) mindent megtesz annak érdekében, hogy a létfontosságú genetikai információt (DNS) hibátlanul tárolja, óvja, javítsa.

13. Az idősebb sejtek is  tartalmazzák a létfontosságú genetikai információkat, azaz az igazi öregedés valójában inkább információvesztés és nem a fiatal, vagy az idősebb sejt közötti eltérés.

14. Példaként bemutatva: Ha a testünk egy biológiai DVD játszó, akkor egy sérült DVD-ről nem tudja már beolvasni a tartalmat, de egy karcolt DVD esetébe erre lehet még esély.

Életbiztosítás

A kalkulátor 10 millió Ft összegű haláleseti biztosítási összeg éves díját mutatja be megadott életkor alapján tájékoztató jelleggel. A megadott életkorra kapott díj lineáris, azaz nagyobb (kisebb) biztosítási összeg igénye arányosan nagyobb (kisebb) díjat jelent. A díj 5 éves tartamra állandó, azaz az életkor változása ellenére azonos díjazású és nem dohányzó embert feltételez.

Utasbiztosítás

Az utasbiztosítási szerződés egyszeri díjas, a biztosítási díjat azonnal egy összegben kell megfizetni. A biztosító által kiállított kötvény érvényessége az előre meghatározott utazási időtartamhoz igazodik.

Az utasbiztosítását egyénileg megkötő magyar turista számos konstrukció közül választhat, amelyek nem csupán díjaikban, hanem a vállalt kockázatok és a biztosítási szolgáltatások értékhatárának meghatározásában is különböznek egymástól.

Az oldalon található ONLINE UTASBIZTOSÍTÁS lehetőségét az UNION Biztosító adja – azonnali díjkalkulációval és bankkártyás fizetési lehetőséggel.

Online utasbiztosítás

TTI (oxford) testömegindex

A testtömegindex (TTI), vagy ritkább elnevezéssel Quetelet-index (angolul body mass index – BMI) egy statisztikai mérőszám, amely egy egyén testtömegét és testmagasságát veti össze.

A módszert egy belga származású polihisztor Adolphe Quetelet fejlesztette ki 1830 és 1850 között. A kapott eredmények alkalmasak arra, hogy megmutassa egy egyén számára, hogy az egészséges testsúllyal, vagy attól esetleg eltérővel rendelkezik. Az eltérés mértékére is tud definíciót adni, azaz soványságról, túlsúlyosságról, vagy már elhízásról beszélhetünk.

A kidolgozott módszer szerint a normális testsúlyra utaló érték 18,5 és 24,99 között található.

A hagyományos testtömegindex az alacsonyabb embereket soványabbnak, míg a magasabbakat kövérebbnek mutatja. Ezért a Sinus által itt alkalmazott formula az oxfordi matematikusok kiegészítő javaslatának megfelelő.

kg
cm

Testtömegindex: ()

Testtömegindex (kg/m2) Testsúlyosztályozás
<16 súlyos soványság
16-16,99 mérsékelt soványság
17-18,49 enyhe soványság
18,5-24,99 normál testsúly
25-29,99 túlsúlyos
30-34,99 I. fokú elhízás
35-39,99 II. fokú elhízás
>= 40 III. fokú (súlyos) elhízás

20? Több, mint 26 éve történt!

1997. Megalapításra került a SINUS!

1997-ben 17.000 Ft volt a bruttó minimálbér. 2023-ban a bruttó minimálbér 232.000 Ft. Több, mint 15-szörös bérnövekedés.

A KSH adatai szerint 1997-ben 1 tojás ára 1,60 Ft volt, míg 2023-ban 1 tojás ára 90 Ft. Több, mint 50-szeres árváltozás.

A bruttó átlagkereset 1997-ben 52.270 Ft volt. 2023 februárban a bruttó átlagkereset meghaladta a 528.000 Ft-ot. 10-szer annyi.

Az 1997-es 10.000 Ft 2023-ban 51.100 forinttal egyenértékű. 26 év alatt a kumulatív (teljes) infláció 411 százalékos volt.

1997-ben a törvényes nyugdíjkorhatár 60 év volt Magyarországon.

A korkedvezmények miatt átlagosan a nők 54, míg a férfiak 56 évesen lettek nyugdíjasok. Ma 65 év a nyugdíjkorhatár. Még.

1997-ben az euró, mint fizetőeszköz még nem létezett...

1 amerikai dollárért 160 Ft-ot, míg 1 svájci frankkért 130 Ft-ot kellett adni. Ma mindkettőért cca. 400 forintot.

1997-ben 10,3 millió volt hazánk összlakossága és egy év alatt 100.350 gyermek született.

2023-ban 9,7 millió hazánk összlakossága és egy év alatt (2022.) 88.400 gyermek született.

1997-ben 1 uncia arany ára 52.800 Ft volt. (330 USD, 1 USD=160 Ft)

2023-ban 1 uncia arany ára 682.500 Ft. (1.950 USD, 1 USD= 350 Ft)

Az arany ára volt már 2075 dollár, 1 dollár volt már 450 Ft is - Magyarország készül az ezer forintos benzinárra és dollárra.

A SINUS 26 éve is vállalkozás volt. És ma is az. Statisztikai adat.

TESTAMENTUM

Tanítsuk meg Magyarországot a végrendelkezés kultúrájára. 100 magyar emberből 99-nek nincs végrendelete. Valószínű azért mert erről soha senki nem beszélgetett velük. Soha. Senki. Mi ezt akarjuk felvállalni a jövőben.

Axióma: A kockázati életbiztosítás egy adó és járulékmentes végrendelkezés.

De nem mindenre jó, azaz érdemes áttekinteni a végintézkedés szabályait.

Mit jelent a végintézkedés?

A végintézkedés egy gyűjtőfogalom: az örökhagyó vagyonáról vagy annak egy részéről halála esetére történő rendelkezésről szóló, jogilag elismert nyilatkozatokat soroljuk ide.

Milyen formái lehetnek a végintézkedésnek?

A magyar jog az alábbi végintézkedési formákat ismeri:

a.) végrendelet: az örökhagyó egyoldalú, nem címzett jognyilatkozata
b.) öröklési szerződés: olyan szerződés, amelyben az örökhagyó a vele szerződő felet tartás vagy életjáradék fejében örökösévé teszi
c.) halál esetére szóló ajándékozás: olyan nyilatkozat, amelyben a juttatás feltétele az, hogy a megajándékozott az ajándékozót túlélje. Abban az esetben, ha a végintézkedésben az örökhagyó jogutódot is kijelöl, a jogutódlásnak minden esetben az a feltétele, hogy a kedvezményezett az örökhagyót túlélje.

Mit jelent a végintézkedési képesség?

A végintézkedési képesség a magyar jog szabályai szerint azt a lehetőséget jelenti, hogy az ember halála esetére vagyonáról (szabadon) rendelkezhet. Végintézkedést tenni kizárólag személyesen lehet. Teljes végintézkedési képességük csak teljesen cselekvőképes személyeknek van, cselekvőképtelen személy ennek megfelelően nem rendelkezik végintézkedési képességgel. Ez a gondnokság alá nem helyezett cselekvőképtelen személyekre is vonatkozik.

Milyen fajtái vannak a végrendeletnek?

A végrendelkezés történhet írásban vagy kivételesen szóban. Az írásbeli végrendeletnek két nagy típusa van, és három fajtáját különböztetjük meg. Lehet köz- vagy magánvégrendelet; utóbbin belül olyan írásbeli végrendelet, amelyet az örökhagyó elejétől a végéig saját kezűleg ír és ír alá, avagy olyan, amelyet az örökhagyó két tanú együttes jelenlétében aláír, vagy ha azt már aláírta, az aláírását két tanú előtt magáénak ismer el és a végrendeletet mindkét esetben a tanuk is e minőségük feltüntetésével írják alá.

Létezik még közjegyzőnél letett végrendelet: magánvégrendelet, amelyet az örökhagyó aláír és végrendeletként feltüntetve – akár nyílt akár zárt iratként – a közjegyzőnél személyesen letétbe helyez.

Milyen további szabályok vonatkoznak a végrendeletre?

Kifejezetten kiemelendőek az alaki szabályok: végrendelet csak olyan nyelven tehető, amelyet a végrendelkező ért, és amelyen írni és olvasni is tud. Az okirat írásjelei meg kell, hogy feleljenek a közönséges írás követelményeinek. Ki kell, hogy tűnjön az okiratból a végrendeleti minőség, valamint a keltezés ideje. Ha a végrendelet több különálló lapból áll, azt folyamatos számozással és a végrendelkezőnek (az esetleges tanúknak) az okirat minden lapját saját aláírásával kell ellátnia. Összeférhetetlenség tekintetében hangsúlyozandó, hogy a végrendelet tartalmának kialakításában meghatározó szerepet játszó személyek illetőleg ezek hozzátartozói javára szóló juttatás csak akkor érvényes, ha az örökhagyó a végrendeletnek ezt a részét saját kezűleg írta és aláírta. A tanú javára szóló juttatás akkor is érvényes, ha a végrendelkezésnél a kedvezményezett tanún kívül további két tanú közreműködött. Azt, hogy ki tekinthető a közreműködők hozzátartozójának, azt a végrendelet aláírásának dátuma figyelembevételével kell elbírálni.

Az ügyvédi közreműködéssel készített magánvégrendeletek biztonságos őrzése céljából, valamint azért, hogy a végrendeletek léte és tartalma ismertté válhasson a közjegyzők és bíróságok előtt, a Magyar Ügyvédi Kamara létrehozta és működteti a végrendeletek országos központi nyilvántartását, ahol lehetőség van a fenti célból a végrendelet zárt borítékban történő őrzésére.

Mikor érvényesül a törvényes öröklési rend?

Ha az örökhagyó végintézkedési szabadságával nem élt, vagy a végintézkedés a hagyaték egészére nem terjed ki, kiegészítő jelleggel a törvényes öröklés szabályai érvényesülnek. Egyebekben a törvényes öröklés szabályai az örökhagyót nem korlátozzák.

Kik a törvényes örökösök?

A magyar jog felsorolásszerűen meghatározza a törvény alapján öröklésre jogosultak körét. Általánosságban ezek: a rokonok, a házastárs és legvégül az állam.

Összeállította: Dr. Hajdú Sándor ügyvéd (+36202887574 - Hivatkozzon a Sinus-ra! Megéri.)

Életbiztosítások szakértő szemmel (H)

Közel másfél millió életbiztosítás van jelenleg Magyarországon. Egy évben az életbiztosításokba befizetett díjak közelítik az 500 milliárd forintot.

Vannak kockázati (haláleseti), elérési és vegyes életbiztosítások. Az életbiztosítások közel fele viszont befektetéses életbiztosítás. És természetesen külön szerződéstípusként tekintenek az ügyfelek nyugdíjbiztosításaikra is. Jellemzően a rendszeres díjas szerződések egydevizásak (azaz vagy forintban, vagy euróban díjrendezettek) és döntő többségük - sajnos - fix tartamúak. Az életbiztosításokban kezelt vagyon meghaladja a 2.000 milliárd forintot. Azaz a nemzetgazdaságban betöltött szerepe az életbiztosításoknak jelentősnek mondható.

Életbiztosítással rendelkezni jó dolog. Természetesen akkor, ha az ügyfél céljához és elképzeléséhez a legjobban passzoló technikai megvalósítást kapja meg.

Felkínáljuk 20 éves független pénzügyi tanácsadói tapasztalatunkat, biztosítási alkuszi szakértelmünket, hogy az életbiztosítással rendelkezők megkapják a szerződésükkel kapcsolatos alapvető információkat. Egy független szakértői irányból.

Amennyiben többet akar tudni szerződéséről, vagy másképpen, akkor adja meg nevét, telefonszámát, e-mail címét és küldje el nekünk itt életbiztosítási kötvényének másolatát, illetve amennyiben van, akkor legalább az utolsó éves értesítő levelét.

Szakértőnk ezt követően egyeztet Önnel és elküldi írásos összefoglalónkat.

A szerződésének szakértése díjtalan.

Kedves Látogató!
Üzenetet írásban küldhet nekünk - akár kapcsolatfelvétel, akár észrevétel is az. Kérjük adja meg az alábbi mezőkben kérteket, hogy üzenetére válaszolhassunk.

Tisztelettel,
SINUS - a kiszámítható